Pirkinio draudimas

Apdrauskite vertingus pirkinius

Jei norite išvengti nuostolių, kai Jūsų įsigyta prekė yra sugadinama, sulaužoma ar pavagiama – rinkitės mūsų siūlomą

pirkinių draudimą.

Jūsų prekės draudžiamos nuo įvairiausių įvykių, kurių metu prekės sugadinamos arba prarandamos – nuo vagystės,

vandens poveikio, gaisro, elektros įtampos svyravimų, netyčinio sudaužymo ir pan.